سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
[ و فرمود : ] آنجا که گفتن باید خاموشى نشاید ، و آنجا که ندانند ، به که خاموش مانند . [نهج البلاغه]