سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
عقل دو گونه است : عقل طبیعی و عقل تجربی و هردو سود بخش اند . [امام علی علیه السلام]