سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آنکه در دانشش اختلاف و دوگانگینباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]