سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دلها زنگاری چون زنگار مس دارند، پس آنها را با استغفار جلا دهید [امام صادق علیه السلام]